بزرگ‌ترین گناه!

تاریخ شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

دو ماهی می‌شه ثانیه‌شمار چراغ‌راهنمایی‌های شهرمون خاموش شده و راننده‌ها همه محتاط نزدیک می‌شن به‌شون و دیگه ندیدم هیشکی با دیدن پنج ثانیه از دور، گازش رو تخته کنه تا با عبور از چراغ زرد، لذیذترین لذّت دنیا را مزمزه کنه. همانا ندانستن، ترس می‌آره و ترس هم امنیّت!


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2790