ذرّه‌ذرّه اون نگات

تاریخ پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

هفته‌نامهٔ همشهری‌جوان/ شنبه؛ شش بهمن.


تصویر اصلی

تصویر اصلینوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2751