همه دور آینه و شمعدون، پردهٔ ایوون، کرکریه

تاریخ دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

موقع عروسی‌م سردر خونه و کوچه‌مون رو ریسه می‌کشم. از این لامپ رنگی‌رنگیا!


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2697