طلسم شکسته شد!

تاریخ سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

امروز که محمود نقّاش داشت حین بتونه‌کاری، درزهای کمد اتاق سابق‌م توو طبقهٔ پائین رو هم می‌گرفت، یک‌هو این دعا که با یه سوزن شبیه تمنه محکم شده بود، افتاد پائین. داداش غلام‌رضا زنگ زد به یکی و عکس‌ش رو تلگرام کرد. گفت طلسم‌ه! از سوزن زنگ‌زده‌ش پیدا بود که خیلی سن‌وسال داشت.
پ.ن: فکر کنم دیگه طلسم شب شکسته شد!؛ بیا چین‌چین دامن، بیا شوری به پا کن.


تصویر اصلینوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2691