دایورت!

تاریخ سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

عجیب‌ترین خاطره‌ای که از خواستگاریام دارم اینه که ازم خواست قبض موبایل‌ش رو پرداخت کنم! پرداخت کردم.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2690