لذّت انتقام!

تاریخ سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

من هر وقت «استرس» ازخودناراضی و جبران مافات دارم، دست‌هام این‌فرمی می‌شوند و فوراً به خودم تشر می‌زنم و فیوز اتصّال دست‌هام رو قطع می‌کنم تا به قول برانکو ایوانکوویچ «با مغز سرد و قلب داغ» بازی کنم. حسن یزدانی تا روز انتقام از تیلور، جای خالی این طلا رو مثل جای خالی دندان کشیده شده، زبان می‌زند


تصویر اصلینوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2675