سرنوشت قوم آریایی چه شد؟ (2 نمره)

تاریخ پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

دختر جوون کلّه‌ش رو به علامت نه تکانید و رفت سوار پراید شخصی عقبی شد. راننده‌تاکسی انگار تا فیها خالدون‌ش فلفل ریخته باشی، گر گرفت و گفت «دیدی آقا! سوار من تاکسی نشد و رفت شخصی بی‌شعور. آخ که همون شخصی سوارش بشه! شدیم عین قوم لوط و عاد و ثمود. اگه توو قرآن بعدی قصّه قوم آریایی رو ننوشتن به عنوان احسن‌القصص!»


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2668