قاشق دهنی!

تاریخ دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

دوستی دارم که پزشک متخصص است و هنوز تن به ازدواج نداده. چن روز پیش پیام داد که «رجب! یه خواستگار سمج دارم. همه‌چیزش خوبه الا این‌که قبلاً یه بار ازدواج کرده. یادمه گفته بودی بابات به زن‌های مطّلقه می‌گه دست دوّم. به مردهای متارکه‌کرده چی می‌گه که من بگم به این آقا؟» گفتم «هیچی نمی‌گه ولی شما از قول تاج‌الملوک سریال شب دهم به‌ش بگید یه مرد ازدواج‌کرده مث غذای نیم‌خورده‌س!»


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2666