گل‌به‌خودی

تاریخ شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

1. یه دوس‌دخترم ندارم که مث بیست دیقه اوّل جلو مراکش قفل باشم و عاقبت با یه گل‌به‌خودی دقیقهٔ نود و پنج زن‌م بشه!
2. دیگه زیادی دارم جای «ف» و «ق» رو اشتباه تایپ می‌کنم. چشمام عینک‌ می‌خواد. دل‌م هم.
3. من مطمئن‌م که خدا دامنهٔ حرکتی پاها رو استاندارد آفریده و این چارچوب درها هستن که کور تشریف دارن!
4. مامان‌م هر وقت لباس نو می‌خریم می‌گه «نیک‌ت داره پسرم/دخترم.»نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2573