وای از این طوفان!

تاریخ یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

بیست دقیقهٔ اوّل همان طوفانی بود که ما را نکشت بلکه قوی‌ترمان کرد! مراکش ما را نکشت عاقبت. خودش را کشت.
پ.ن: شانس و حق! رابطهٔ این دو، همیشه بزر‌گ‌ترین علامت سؤال و تعجّب زندگی‌م بوده.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2570