چشم‌‌ها را باید بست!

تاریخ چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

1. فوتبالیست‌ها موقع پنالتی‌زدن سعی می‌کنند به دروازه‌بان نگاه نکنند. چون چشم‌ها دروغ نمی‌گویند. نگاه‌شان را یا به چمن می‌دوزند یا چپ و راست.
2. بسکتبالیست‌ها فرق دارند با فوتبالیست‌ها؛ چشم‌های‌شان باید باز باز باشد. آن‌ها به یار سمت راست‌شان نگاه می‌کنند امّا به هم‌تیمی دست چپ‌شان پاس می‌دهند. این‌جا «چشم‌ها باید دروغ بگویند!» شاعر برزیلی فوتبال (رونالدینهو) و «مسی» هم پاس‌های‌شان به همین سبک بسکتبالیست‌هایی چون «لبرون جمز» است.
3. آن سکانس «مهاجر» ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا را ری‌کاوری کنید؛ «رزمنده چشم‌هایش را می‌بندد. زانو می‌زند و هواپیمای بی‌سرنشین‌‌ش را هدایت می‌کند.»
4. چشم‌ها زیرنویس فارسی دارند! امّا لذّت وقتی به ارگاسم می‌رسد، چشم‌ها بسته می‌شود ناخودآگاه.
5. چشم‌ها را باید بست؛ برای دیدن رؤیاها!


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2568