فهرست شیندلر

تاریخ سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

1. خاطرم هست چند سال پیش موسم انتخابات شوراها بود به‌گمان‌م که «رهبری» به رای‌دهندگان سفارش کردند مثل خودش به «لیست و فهرست» رای دهند. حالا هر لیست چپ، راست یا میان‌بندی که مدّ نظر است. امّا لیست یعنی «قطب». قطب‌بندی. شاید یکی، گزینه‌هایش مختلط از چند فهرست باشد. اصلاً به نظر من انتخاب از لیست واحد یعنی قطبی‌سازی. همان دوقطبی‌سازی که خود رهبری همیشه انذار و تحذیرش کرده.
2. تنها حسن زمین‌لرزه این است که دل‌ها را هم می‌لرزاند. «ریشتر»هایش دل‌ها را «ریش» می‌کنند. مثال نزدیک‌ش، سرپل‌ذهاب که قاطبهٔ گروه‌ها و انفرادی‌های مجازی و واقعی، آتش‌به‌اختیار شدند «پشت جبهه» و مقرّ کمک‌های جنسی و نقدی. مخصوصاً سلبریتی‌ها. حالا موسم فطریه و کفّاره رسیده و همان بادهای موسمی دوباره هشتگ‌ها را موّاج کرده. مردم می‌خواهند خودشان، بی‌واسطهٔ حکومت به خودشان کمک کنند. با این ادّعا که این‌طوری کمک‌ها به نیازمندان و مستحقّین واقعی می‌رسد.
3. شاکله نظر رهبری در «رای به سیاهه»، اعتماد به کارگردانان فهرست‌ها بود. همان اعتماد فیمابین مردم و کارگزاران و حکومت که مهم‌ترین سرمایه اجتماعی یک جامعه است.
4. اعتماد، مصدر باب افتعال از ریشه «عمد» است. اما انگار مدّت‌هاست ریشه‌اش «عدم» شده!


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2567