سیلدنافیل

تاریخ دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

سیلدنافیل، دم دست‌ترین داروی اپراتور داروخانهٔ هلال‌احمر بود.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2566