قهرمان من

تاریخ سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ | عنوان: آزاد

از شب اوّلی که احسان علی‌خانی توو پلاتوی ابتدای ماه عسل‌ش درباره ساختن «قهرمان من» توضیح می‌داد، دارم توو ذهن‌ و جان‌م قهرمان این چهل‌ودو سال عمرم را می‌کاوم و هر بار فقط می‌رسم به «گالونی»! همان پسرک چنبه و مثل گالن کارتون «بچّه‌های مدرسهٔ والت» که شیرجه زد و جان پسرکی را از مردن زیر اسب شتابان و گاری متصل‌ش نجات داد.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=2562