قاچاق‌شیخ!

تاریخ جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۴ | عنوان: آزاد

کمک کردم به جمع‌ی از عشایر تا شرکت تعاونی مرتع‌داری تٱسیس کنند و بتوانند با تسهیلات‌ی که منابع طبیعی و تعاون برای‌شان در نظر گرفته، مرتع‌شان را با بوته‌کاری و قرق و ... اصلاح و احیاء کنند. موقع انتخاب اسم شرکت به‌شان گفتم همان اسم مرتع‌شان را که بعضی‌شان سابقه سی‌سال دامداری درش را دارند انتخاب کنند. عقل‌م قد نداد که کارگروه ثبت شرکت‌های ثبت اسناد گیر می‌دهد به اسم «قاچاق‌شیخ». حق داشتند البته.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1937