آسمان من

تاریخ چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴ | عنوان: آزاد

بنگ‌م پرید وقتی هواپیماربای عضو سازمان مجاهدین خلق به جوانک‌ی که قصد هم‌راهی با آن‌ها به دلیل فرار از جنگ را داشت گفت «خب (به خبرنگاران) بگو شهیدان زنده‌اند پس چرا ما بجنگیم». یک‌جای دیگر هم خطاب به مسافرین هواپیما نقل‌به‌مضمون گفت «همین شماها که علیه رژیم کلی نک‌ونال می‌کنین تو صف و تاکسی، حالا چرا هم‌راهی نمی‌کنین با ما».
پ.ن: سریال «آسمان من».


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1929