مدیر کل

تاریخ چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ | عنوان: داستانک

مدیر کل‌مون هر روز سر صبحانه می‌گه: ((محبی! پیاز واسه چی خوبه))!


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=181