باعث و بانی‌

تاریخ سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۳ | عنوان: آزاد

1
از معضلات و مشکلاتی رنج می‌کشیم که باعث و بانی‌اش نیستیم. رنج این‌جاست که رنج نمی‌کشیم از معضلات و مشکلاتی که باعث و بانی‌اش هستیم!

2
تصویر اصلینوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1332