سبیل!

تاریخ شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۳ | عنوان: آزاد

نوجوان که بودم دوست داشتم دختر هم‌سایه‌مان که کلی خاطرخواه هم داشت خواهرم می‌شد!
پ.ن: رفتم عیددیدنی‌ش.

عکس‌نوشت:
طبق یک سنت نانوشته نوروزها سبیل می‌گذارم.

تصویر اصلینوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1329