سال نو مبارک!

تاریخ پنجشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ | عنوان: آزاد

سال نود و سه مبارک. پای هفت‌سین به یاد همه‌تان هستم. امیدوارم سال اسب، سال نجیب‌ی باشد.

تصویر اصلینوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1324