مشترک مورد نظر!

تاریخ سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ | عنوان: آزاد

یکی از به‌ترین تصویرهایی که از دوران نوجوانی‌ام در ذهن دارم، غذا خوردن خواهرهایم با هم‌سران‌شان در یک بشقاب است. این رسم که تا پایان دوران عقدشان برقرار بود هم‌چنان برایم شیرین است.
پ.ن: دل‌م برای پیتزاهای مشترک تنگ شده.

عکس‌نوشت:
دی‌روز سمنو داشتیم. نذر همه ساله مادرم.

تصویر اصلینوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1318