الغوث!

تاریخ جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ | عنوان: آزاد

1
بدترین و به‌ترین کارم در سال نود و دو به ترتیب «نپذیرفتن مسؤولیت حراست» و «تداوم دردهای خاکستری‌»ست. بزرگ‌ترین اشتباه‌م هم یک «نه» بزرگ بود.

2
سن ریش‌ها کم‌تر است از موی سر اما چرا اغلب زودتر سفید می‌شوند؟!

3
حق با دوست روان‌پزشک‌م است. پنی‌سیلین تاثیر چندانی بر به‌بود سرماخوردگی ندارد. تازه آب‌ریزش بینی‌ام شروع شده. یحتمل فردا سر آزمون دکترا چُرت بعضی‌ها را با عطسه‌هایم پاره کنم!
پ.ن: هیچ‌چی نخوندم. خدایا الغوث!


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1314