گریز و ستیز!

تاریخ سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ | عنوان: آزاد

نشسته بودم پای تلویزیون و داشتم خطبه‌های سید احمد خاتمی در نماز جمعه تهران را می‌دیدم. عتاب می‌کرد به وزارت ارشاد که چرا برخورد عاجل نکرده بوده با هتاکی روزنامه نوپای آسمان که نوشته بود «قصاص عملی غیرانسانی است». در این باره با شما موافق‌م آقای خاتمی. از محمد قوچانی (که سردبیر آسمان بوده و قبل‌ش هم شرق و اعتماد ملی و شهروند را هم سردبیری کرده و به‌نظرم قوی‌ترین جورنالیست ایران است) تعجب کردم که چنین گاف‌ی دور مانده از چشمان‌ش. اما جناب آیت‌الله خاتمی! شما چرا به تیتر یک‌های روزانه روزنامه وطن امروز که همه‌ش سیاه‌نمایی دولت روحانی‌ست ایراد نمی‌گیرد؟ چرا به تلویزیون که صحبت‌های وزیر خارجه روسیه درباره آماده‌باش ارتش‌ش در مرز اوکراین (به بهانه حقوق بشر) را با آب‌وتاب پخش می‌کند، مثل جلوی آمریکا موضع نمی‌گیرد؟ همین حقوق بشر را آمریکایی‌ها سال‌هاست دارند علیه ما پیراهن عثمان می‌کنند. مگر خون روسیه رنگین‌تر است؟ آقای خاتمی! خاطرتان هست یکی دو سال پیش که فشار تحریم‌ها خیلی‌ها را زیر رادیکال فقر برده بود - نقل به مضمون - گفته بودید «مردم ما حسرت یک آخ را به دل آمریکا بگذارند»؟ این تناقضات، سؤال ایجاد می‌کند. مسؤول هم که یعنی سؤال‌شونده. نماز جمعه - که می‌گویند حج فقراست - باید صدای مردم باشد. صدای عدل. عدل هم که می‌دانید؛ محصول علم و عصمت است.
پ.ن: این مسائل مرا شدیداً افسرده می‌کند. این مسائل ممکن است گریز را تبدیل به ستیز کند.


نوشته‌ای از دردهای خاکستری
http://www.greypain.com

نشانی این صفحه :
http://www.greypain.com/modules/news/article.php?storyid=1311